leťme.cz

Prohlížíte článek Zámky jižních Čech.

Zámky jižních Čech

hluboka

Druhou částí navazujeme na povídání o jižních Čechách, příležitostech a krásách tohoto regionu, tentokrát z hlediska zámků. Ty se v podzimním počasí mohou stát terčem našich výletů.

Hluboká nad Vltavou

Historie zámku

Jedná se o jeden z nejnavštěvovanějších zámků v České republice. Historie zámku sahá až do 13. století, kdy byl postaven jako strážný hrad. Vystřídalo se zde několik rodů, v 16. stol. pak došlo k přestavbě z gotického hradu na renesanční zámek. V 17. stol. se majitelem zámku stal rod Schwarzenbergů. Ten dal zámku dnešní novogotický ráz. Zámek měl rod v držení až do roku 1947, kdy o něj zvláštním zákonem přišel a od 1.1. 1950 byl majetek zestátněn.

Interiér zámku

Při prohlídce si můžeme vybrat z několika tras. Hlavní tras nás provede Reprezentačními sály. Zde najdeme kromě nádherných barokních a renesančních interiérů také předměty vzácných sbírek, jako např. tapiserie, které se řadí mezi evropské skvosty. Ve Velké jídelně pak najdeme orientální koberec se symboly buddhismu, který se řadí mezi světové unikáty. Postupně navštívíme několik pokojů významných šlechticů, tzv. „Vznešené patro“, dále projdeme knihovnou s více než 12 000 svazky a zbrojnicí v tzv. Červené věži.
Druhá trasa nás provede Soukromými apartmány rodu Schwarzenberg. Prohlídka nám dá nahlédnout do prostředí, v nichž tento rod žil v 19. a 20. stol., než emigroval.
Navštívit můžeme také kuchyň a Zámeckou věž. Největší skvost nás ovšem teprve čeká a to v podobě Zámeckých zahrad. Milovníci pohádek si areál zahrad pamatují především z pohádky Pyšná princezna. Návštěva zámeckých zahrad je skvostným zakončením návštěvy tohoto zámeckého areálu.

Pro celodenní výlet…

Pokud chcete v městě Hluboká nad Vltavou strávit celý den, doporučujeme navštívit Lovecký zámek Ohrada, kde se nachází Muzeum lesnictví,myslivosti a rybaření. Nedaleko se pak nachází nejmenší zoologická zahrada v České republice, která ovšem Vaše děti potěší stejně jako velké zoo. Uvidíte zde především evropské a asijské druhy zvěře. V letních měsících pak osvěží návštěva místního koupaliště s tobogánem a atrakcemi pro děti.

Český Krumlov

www.zamky-hrady.cz

Zámek v Českém Krumlově je stejně jako celé historické centrum města zapsáno na seznamu UNESCO. Svou rozlohou se řadí mezi nejrozsáhlejší zámecké komplexy ve střední Evropě. Tvoří jej 40 budov, zámecký areál má 5 nádvoří a zahrada zabírá více než 11 ha.

Historie zámku

 
 

První zmínky o hradu jsou ze 13.stol., kdy jej založili páni z Krumlova. Za pánů z Rožmberka došlo k přestavbě hradu na renesanční sídlo. V 17. stol to byl kníže Jan Kristián I. z Eggenberku, který vymanil zámek ze stagnace po třicetileté válce a přeměnil jej v honosné barokní sídlo. Od 18. stol. byl zámek v rukách rodu Schwarzenbergů. Ve 20. stol. postihl zámecký komplex stejný osud jako Hlubokou nad Vltavou.

Interiér zámku

Zámek nám nabízí dvě hlavní prohlídkové trasy. První trasa nám dá nahlédnout do dlouhé historie zámeckého komplexu a různých slohů, kterými celý komplex po dlouhá staletí procházel – projdeme např. Zámeckou kaplí sv. Jiří (v současnosti již ve stylu rokoka), Renesančními sály a pokoji, Znakovou chodbou, Barokní jídelnou, či Eggenberským sálem. Zde nás zaujme především kočár z ořechového dřeva pokrytý pláty z pravého zlata. Kočár byl použit pro cestu z Říma do Vatikánu, kde bylo oznámeno jméno nového římského císaře.
Druhá prohlídková trasa nás zavede do 19. stol., kdy zámek patřil rodu Schwarzenbergů.
Dále je možnost navštívit zámecké barokní divadlo. Jak říkají oficiální stránky divadla, je jedním z nejstarších barokních divadel zámeckého typu dochovaných ve střední Evropě a reprezentuje nejkomplexněji dochovanou barokní divadelní scénu svého druhu na světě.
Zámecká věž je dominantou města a nabízí pohled na Krumlov i okolí, svou krásou okouzlila i Karla Čapka, který o ní tvrdil, že je „nejvěžovatější věž“ ze všech věží.
V zámeckém lapidáriu pak najdeme originály všech soch, které jsou rozestavěny v zámku.

Akce v Českém Krumlově

V rámci Mezinárodní hudebního festivalu jste mohli navštívit koncert Karla Gotta a Evy Urbanové, 15.8. vystoupí Pavel Šporcl, či můžete zažít Noc na Broadwayi. Pro podrobnější informace o koncertech, stejně jako o programu Otáčivého hlediště naleznete na: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/20090803100738_srpen_v_ck.xml.

Zámek Červená Lhota

img_0009

Zámek tyčící se na malém ostrově, dominantní svou červenou barvou, se stal dějištěm mnoha pohádek, právě díky neobvyklé poloze i krásnému prostředí.Do zámku se dostaneme přes kamenný most.

Historie zámku

První písemné prameny pocházejí z 15. století, kdy byla Červená Lhota gotickou tvrzí. Ta byla později přebudována na renesanční zámek. V průběhu staletí zde probíhaly úpravy dle, v tu dobu, aktuálních stavebních slohů. Ve 20. stol. byla pak na základě Benešových dekretů vyvlastněna. Ročně jej navštíví přes 120 000 lidí.

Interiér zámku

Expozice zámku nás zavede do doby po poslední rekonstrukci, tedy po roce 1910. Projdeme tak reprezentačními sály, stejně jako nahlédneme do útulných soukromých pokojů. 1.7. 2009 byla otevřena nová prohlídková trasa, která nás zavede do podkrovních pokojů.
V červenci a srpnu je možné navštívit také sklepy, které jsou zapuštěné do skal. Volně je k prohlédnutí přístupná také Kaple Nejsvětější trojice.

Proč je Červená Lhota červená?

O tom, jakým způsobem získala Červená Lhota svou podobu existuje mnoho pověstí. Jedna z pověstí mluví o tom, že zámecká paní byla unesena čertem. Ten ji odnesl oknem a na zdech pod okny zůstaly pouze krvavé nesmazatelné stopy. Proto byla natřena načerveno. Druhá pověst ovšem vypravuje poněkud jiný příběh. Jaký? To Vám rádi prozradí průvodce při návštěvě tohoto zámku.

Foto Hluboká: http://ceskyatlas.cz, Český Krumlov: http://zamky-hrady.cz

Líbil se vám článek? Podpořte jej a dejte o něm vědět i ostatním.


Ostrov Lesbos – domov básnířky Sapfó
Lesby a lesbičky – ty se vám především při pohledu na název ostrova vybaví. Ale úvaha je to mylná.

Drážďany a galerie Zwinger
Drážďany byly původně rybářskou vesničkou, ale postupem času se z ní stalo sídlo kupců, později markrabské město a poté lázeňská a královská rezidence.

Hampton Court Palace
Královský palác známý především díky Jindřichu VIII., Hampton Court Palace, měl být původně kardinálským renezančním sídlem.

Aquapark Tropical Islands
Tropical Islands rozhodně není pouhým obyčejným vodním parkem, ale imituje tropické letovisko, za jehož návštěvu byste dali obrovskou spoustu peněz a museli byste přeletět polovinu světa.