leťme.cz

Prohlížíte článek Nejtajemnější místa ČR (2. část).

Nejtajemnější místa ČR (2. část)

800px-petrovykameny

Druhým dílem pokračujeme ve výčtu 10 nejtajemnějších míst České republiky. Tentokrát se zaměříme na 5 nej míst.

5. místo Velké Losiny

Místo Velké Losiny je stejně jako celé Šumpersko a Jesenicko nechvalně proslulé především procesy upalování čarodějnic. Nacházíme se v období po třicetileté válce, v období, kdy pověry a mýty byly významnou součástí života. Na základě jedné takové pověry začaly i počátky děsivého vraždění ve Velkých Losinách. Prvním impulzem bylo ukradení hostie z kostela jednou starší ženou, která ji nesla pro krávu, neboť se věřilo, že se zvýší dojivost. Farář tuto krádež nahlásil hraběnce místního panství a ta nakonec povolala J. F. Bobliga z Edelstadtu – nedostudovaného právníka značně fanatických a zvrhlých vlastností, který měl v konečném důsledku zodpovědnost za více než 100 upálených žen, které byly obviněny z čarodějnictví a používání černé magie. Ženy byly mučeny a k „přiznání“ došlo po hodinách nebo dnech děsivé tortury. Jedním z mála, kdo měl odvahu vystoupit proti těmto zrůdným praktikám byl šumperský děkan K.A. Lautner. I ten byl ovšem nakonec pod záminkou magie upálen. Procesy byly nakonec zakázány až v roce 1692 díky císařskému nařízení. O procesech s údajnými čarodějnicemi vypovídá např. kniha Kladivo na čarodějnice.
Více informací o procesech na Šumperku a Jesenicku na: http://www.carodejnicke-procesy.mysteria.cz/

4. místo Hora Blaník

Hora Blaník je nejčastěji spojována s legendou o místních rytířích vycházejících z hory na pomoc české zemi. První zmínky o Blaníku jsou ovšem mnohem starší a to z doby keltského osídlení. Později jsou známé zmínky o hradě na hoře Blaník. Významu nabývá v pozdější době, kdy je místo základem dvou nezávisle na sobě vytvořených pověstí, které se staly již zárodkem konečné legendy o Blanických rytířích. Ti měli údajně vystoupit z hory ve chvíli bojů pod Blaníkem a s jejich pomocí se povedlo porazit nepřítele. V průběhů staletí si příběh „přivlastňovali“ celé generace podle potřeby. V období Národního obrození se stal symbolem českého lidu. Stejně jako Blaničtí rytíři přicházeli, po staletích klidu v hoře, na pomoc lidu, i obrozenci přicházeli po staletích spánku české země s novými myšlenkami a skutky, díky nimž měla země povstat. V současnosti se hora stala opět spíše přírodní památkou, která je někdy využívána politickými stranami pro prezentaci jejich myšlenek a snahou využít zbytku „síly“ místních pověstí.

cerny-jirasek

3. místo Staronová synagoga

Centrum židovského města, synagoga dosud se používající k náboženským účelům, nejstarší gotická synagoga v Evropě. Synagoga postavená ve 13. století se pyšní několika nej, váže se k ní také několik pověstí. Pro veřejnost je díky filmovému zpracování známý především příběh Golema, uměla stvořeného člověka, který měl být vytvořen rabinem Löwem. Rabi Löw měl Golema oživovat pomocí zázračného šému, který se mu vkládal pod jazyk a tím získával Golem energii, které mohl být zbaven pouze vyjmutím šému.
Podle jiných pověstí existuje v synagoze sedadlo vrchního rabína, které přináší smrt do 1 roku každému, kdo si na ni sedne.
Existuje také legenda mluvící o tom, že kameny na synagogu přinesl anděl za Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Po obnovení chrámu budou kameny taktéž navráceny.

 
 

staronova_synagoga

2. místo Petrovy kameny

Toto místo je úzce spojené s událostmi, které zde již byly zmíněny. Petrovy kameny se dle pověstí měly stát okultním místem, kde se sletávaly čarodějnice. Některé zdroje dokonce tvrdí, že se jednalo o jedno z nejdůležitějších míst ve střední Evropě. V poslední době se objevují názory a diskuze v místních denících, že významnějším místem než Petrovy kameny je Uhlířský vrch u Bruntálu, vyhaslá sopka vzniklá ve třetihorách. Díky své geografické poloze měl prý lepší předpoklady pro střetávání se čarodějnic.

1. místo Hrad Houska

Tento objekt je pravděpodobně nejstarším českým dochovaným hradem. Obklopuje jej mnoho tajemství. Prvotním předpokladem pro stavbu středověkých hradů byla většinou potřeba bránit se proti nepříteli, páni si zde stavěli sídla, popř. stál hrad na hranici, kterou měl střežit. Žádný z těchto důvodů ovšem nevysvětluje existenci hradu Houska. Na panství pánů zde v blízkosti chyběla pitná voda, reliéf příliš neumožňoval obranu proti nepřátelům, kolem neexistovaly žádné hranice. Architektura hradu je také poněkud zvláštní, Pomineme-li směsici stavebních slohů způsobenou postupnými rekonstrukcemi a změnami majitelů, je s podivem, že ačkoli jsou hrady stavěny s ohledem na možnost vpadnutí nepřítele, hrad Houska má přesně opačné rysy. Jakoby se snažil bránit proti nepříteli, jež je vevnitř. Tato fakta jsou pravděpodobně jedněmi z důvodů rozšíření teorie, která tvrdí, že pod hradem se nachází Brána do pekel.
Jiná pověst mluví o černém rytíři bez tváře, který hlídá hrad před těmi, kteří by se tam opovážili jít v noci nebo tam přespat.

Od roku 1999 je hrad zpřístupněn pro veřejnost. Pravdu či nepravdu o těchto pověstech si tedy můžete ověřit sami.

Obrázky čerpány z http://commons.wikimedia.org, 8. 12. 2009.

Líbil se vám článek? Podpořte jej a dejte o něm vědět i ostatním.


Ostrov Lesbos – domov básnířky Sapfó
Lesby a lesbičky – ty se vám především při pohledu na název ostrova vybaví. Ale úvaha je to mylná.

Drážďany a galerie Zwinger
Drážďany byly původně rybářskou vesničkou, ale postupem času se z ní stalo sídlo kupců, později markrabské město a poté lázeňská a královská rezidence.

Hampton Court Palace
Královský palác známý především díky Jindřichu VIII., Hampton Court Palace, měl být původně kardinálským renezančním sídlem.

Aquapark Tropical Islands
Tropical Islands rozhodně není pouhým obyčejným vodním parkem, ale imituje tropické letovisko, za jehož návštěvu byste dali obrovskou spoustu peněz a museli byste přeletět polovinu světa.