leťme.cz

Prohlížíte článek Pravoslavné Řecko: v čem je tak jiné?.

Pravoslavné Řecko: v čem je tak jiné?

Řecko je jednou z turisticky nejoblíbenějších zemí Evropy. Pro svou krásu, historickou hodnotu a jiný styl života je každoročně navštěvováno desítkami tisíc lidí. Jiná kultura, jiná mentalita a jiný přístup k životu, to jsou faktory, které nás na Řecích fascinují.

Hlavním rozdílem mezi námi a Řeckem je přístup k víře a rodině. Více než 90 % Řeků je věřících (na ostrovech se udává více než 98 % věřících). Řekové se hlásí k pravoslaví (ortodoxní církev). Hlásíte – li se v České republice k tomu, že jste ateista, nikoho to nijak nepřekvapí, ani nepohorší. V Řecku je to jiné. Vystoupit z církve zde znamená vystoupit ze společnosti. Většina svátků, které se zde slaví, je přímo spojená se svatými a vírou. Vystoupit z církve znamená zříci se veškerých oslav i církevního sňatku, což může být problém, neboť mnoho Řeků civilní sňatky neuznává.

Řekové neuctívají papeže, nejvyšším je pro ně patriarcha (nyní Bartoloměj). Namísto kněžích vystupují tzv. Popové. Jejich cesta k církvi je poněkud snazší než u katolických kněží. Stačí pouze 3 roky semináře. Mohou se ženit a mít děti, nejsou –li v přímé službě patriarchovi.
V řeckých kostelech nenajdeme varhany, v každém (i sebemenším) kostele je místo pro patriarchu. Nejvýznamnější postavou je pro Řeky Panenka Marie. Typické jsou pro ně ikony. Oproti katolické církvi se v Řecku nesetkáme se zpovědnicemi ani odpustky. Pro zbavení se hříchu zde lidé zapalují svíce.

Svatby

Jak bylo již řečeno, Řekové, a to především ostrované, příliš neuznávají civilní sňatky. Typickou svatbou je velká veselka často připomínající výjevy z filmu Moje tlustá řecká svatba. Slavit se začíná již 6 dní před svatbou, kdy se ozdobí nevěstin dům. V pátek před svatbou slaví samostatně nevěsta a její rodina a ženich se svou rodinou. V sobotu, kdy se koná většinou obřad, slaví již obě rodiny dohromady. Není výjimkou, že řecké svatby se zúčastní 300-400 lidí. Svatební šaty platí ženich, který je ovšem na nevěstě nesmí vidět, setkávají se až v kostele. Pro výběr svatebních šatů platí rituál, kdy by si je nejdříve měla vyzkoušet 3 svobodná děvčata a potom teprve budoucí nevěsta. Na rozdíl od českých svateb je pouze jeden svědek, který se často později stává i kmotrem dítěte. Snoubence oddává pop. Chcete-li se do Řecka provdat, je nutností křest. Jste-li ovšem křtění u nás, neradujte se, pro Řeky to nemá žádný význam. Pokřtí si vás znova podle svých vlastních rituálů.

Křest

 
 

Dříve bylo dítě křtěné, jakmile dosáhlo 1. roku života, v současnosti již není tato podmínka tak striktní, ovšem stále platí určitá pravidla, která jsou dodržována. Do dne křtu se dítěti nesmí říkat jménem a nesmí se mu stříhat vlasy. Poprvé ho ostříhá až pop v den křtu, kdy mu vystříhá na hlavě křížek. Dítě je namočeno do kádě studené vody. Podotýkám, že opravdu namočeno, nikoli jako u nás, kdy je mu pouze pokapána hlavička. Dítě je poté potřeno olivovým olejem a oblečeno do šatů, které mu kupuje kmotr. Ten je také zodpovědný za výběr druhého jména, které rodiče nemohou ovlivnit. Jaké jméno kmotr popovi nadiktuje, takové dítě dostane. V případě prvního jména se dodržuje tradice řeckých jmen a to většinou jména prarodičů dítěte, kterým se tím skládá úcta. 3 týdny po křtinách následuje svaté přijímání. Kmotr se pak o dítě stará i v průběhu jeho života. V případě smrti rodičů by se měl o dítě plně postarat. Nutno dodat, že „měl by se postarat“ znamená v řeckém případě „postará se“, i kdyby byl sám ve finanční nouzi. Nejedná se o prázdnou frázi kmotrovství jako často například u nás.

Pohřeb

Zemře-li v Řecku člověk, zůstává doma v rakvi až do setmění druhého dne, tedy přes noc. V domě ovšem nezůstává sám, pozůstalí přes noc zůstávají taktéž v domě ve vedlejší místnosti. Rakev zesnulého je obložena květy a svícemi. Mladé dívky, jimž zemřeli rodiče, chodí měsíc v černém. Muži se nesmí 14 dní holit. V případě starších žen již černá barva nevyjadřuje barvu smutku, nýbrž je vnímána jako slavnostní barva, do níž se ženy oblékají v neděli.

Většina řeckých zvyklostí je spojována s vírou. Zatímco u nás se stává pojem velká rodina pouze prázdnou frází, v Řecku rodiny drží pospolu. Mladí se starají o staré prarodiče. Neexistuje (samozřejmě téměř) zde, že by staří lidé byli odvrženi od rodiny, která by se o ně odmítla postarat. Ačkoli na vesnicích žijí v mnohem skromnějších podmínkách než Češi, pojmy jako rodina, vzájemná úcta, a láska k blízkým zde nabírají úplně jiný význam.
I to bychom měli mít na paměti, cestujeme-li do této krásné, ačkoli v současnosti problémy zmítané země.

Foto: bongo vongo

Líbil se vám článek? Podpořte jej a dejte o něm vědět i ostatním.


Ostrov Lesbos – domov básnířky Sapfó
Lesby a lesbičky – ty se vám především při pohledu na název ostrova vybaví. Ale úvaha je to mylná.

Drážďany a galerie Zwinger
Drážďany byly původně rybářskou vesničkou, ale postupem času se z ní stalo sídlo kupců, později markrabské město a poté lázeňská a královská rezidence.

Hampton Court Palace
Královský palác známý především díky Jindřichu VIII., Hampton Court Palace, měl být původně kardinálským renezančním sídlem.

Aquapark Tropical Islands
Tropical Islands rozhodně není pouhým obyčejným vodním parkem, ale imituje tropické letovisko, za jehož návštěvu byste dali obrovskou spoustu peněz a museli byste přeletět polovinu světa.