leťme.cz

Prohlížíte stránku Athény.

Athény

O hlavním městě Řecka, Athénách

Athény jsou hlavním městem Řecka, konkrétně se nachází na ostrově Attika. Započteme-li i okolní města, která s Athénami tvoří aglomeraci, žije zde přes 3 miliony obyvatel.
Jste-li obdivovatelem antických památek, nemůžete si Athény nezamilovat.

ateny

Foto: Titanas

Památky

Athény jsou rájem památek, především těch starověkých. Jeden den vám na všechny historické skvosty nestačí. A co všechno zde můžete vidět?

Akropolis

Největší akropole na světě je právě athénská Akropolis. Pochází z doby antiky a je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO.
Dříve byla nejdůležitějším centrem Athén, jak kulturním, tak náboženským, a i dnes je důležitým symbolem tohoto města.

Hadriánův oblouk

Hadriánův oblouk představuje další památku, kterou nelze minout bez povšimnutí. Je branou mezi Starým a Novým městem. Oblouk je vystavěn z kamene. Svůj půvab má především po setmění. Je totiž velmi pěkně osvícen.

Dionýsovo divadlo

 
 

V Athénách to všechno začalo…Myslíme tím divadlo. To Dionýsovo představuje nejstarší divadlo na světě. Později se zde také konaly gladiátorské zápasy.
Tuto památku najdete rovněž v Akropoli.

Propylaje

Propylaje se také nachází v Akropoli. Představuje velkou vstupní bránu před chrámy. Na stavbě této brány má zásluhy politik Periklés. Stavba začala roku 437 př.n.l.

Parthenón

Parthenón je slavným chrámem z doby antiky. Byl zasvěcený bohyni Athéně. Dodnes si můžete prohlédnout jeho trosky, které najdete na Akropoli. Byl vystavěn jako symbol demokracie a svobody.
Zajímavá je především sochařská výzdoba. Najdete zde i četné reliéfy. Zkrátka i po tolika staletích, co zde chrám stojí, je co obdivovat.

Athénská agora

Agora byla významným střediskem ve slavné době antiky, ale důležitým centrem je i dnes. Dříve tu bylo mnoho chrámů i administrativních budov, a když se něco někde dělo významného, tak to bylo právě v Agoře.
I dnes přímo zde najdete mnoho významných památek. Jsou jimi Chrám Théseion-Héfaisteion (zasvěcený bohu Héfaistovi a bohyni Athéně), Řeckou agoru, Věž větrů, Mitrópoli (katedrálu vystavěnou prvním řeckým králem).

Olympeion

Olympeion je nejstarším dochovaným chrámem v Řecku. Tento chrám je zasvěcen bohu Diovi. V minulosti byste zde mohli obdivovat 104 korintských sloupů. Do dnešní doby se jich dochovalo patnáct.

Chcete více památek? Dalšími významnými jsou Chrám bohyně Athény, chrám Erechtheion, Starý královský palác na náměstí Syntagma, Chrám Dia Olympského…

Závěrem

Antická historie je dnes stále ještě živá. A kde jinde se o tom přesvědčit než právě v Athénách…


Ostrov Lesbos – domov básnířky Sapfó
Lesby a lesbičky – ty se vám především při pohledu na název ostrova vybaví. Ale úvaha je to mylná.

Drážďany a galerie Zwinger
Drážďany byly původně rybářskou vesničkou, ale postupem času se z ní stalo sídlo kupců, později markrabské město a poté lázeňská a královská rezidence.

Hampton Court Palace
Královský palác známý především díky Jindřichu VIII., Hampton Court Palace, měl být původně kardinálským renezančním sídlem.

Aquapark Tropical Islands
Tropical Islands rozhodně není pouhým obyčejným vodním parkem, ale imituje tropické letovisko, za jehož návštěvu byste dali obrovskou spoustu peněz a museli byste přeletět polovinu světa.