leťme.cz

Prohlížíte stránku Říšský sněm v Berlíně.

Říšský sněm v Berlíně

Reichstag

Jednou z impozantních památek, za kterou jezdí do Berlína spousty lidí, je bezesporu Reichstag neboli Říšský sněm. Tento název již v dnešní době představuje pouze označení pro budovu, jelikož Říšský sněm jako instituce je označován slovem Bundestag.

Základní kámen budovy byl položen v roce 1884 díky Vilému I. Budova měla sloužit jako nové sídlo říšského sněmu. Stavba byla vybudována v duchu neorenesanční architektury i díky architektu Paulu Wallotovi. Střed budovy představoval motiv císařské koruny a čtyři rohové věže symbolizovaly čtyři království, a to Prusko, Sasko, Bavorsko a Württembersko. Kopuli celé budovy mnozí lidé přirovnávali k největšímu poklopu na sýry na světě. Nápis Německému lidu se objevil na budově až v roce 1916, jelikož tehdejšímu císaři se zdál příliš demokratický. Z okna této budovy byla také sociálním demokratem Philippem Scheidmannem vyhlášena Výmarská republika. Stalo se tak roku 1918. Období, které následovalo, bylo plné extrémismu a chaosu, což mělo za následek chátrání budovy. Budova sněmu fungovala v původním provedení až do roku 1933. Právě tehdy sněm vyhořel. Z požáru byli obviněni komunisté a Hitler této události využil k převzetí moci. V roce 1945 byl sice Říšský sněm mimo provoz již dvanáctým rokem, přesto se o něj ale vedly lité boje. Budova byla ještě více zdevastována.

 
 

První rekonstrukce budovy Říšského sněmu byla provedena v letech 1957 až 1972. Před tímto obdobím bylo místo před budovou využíváno i k pěstování zeleniny. Odstraněna byla kovová konstrukce kopule a také došlo v podstatě ke kompletní přestavbě interiéru. Fasádu zrekonstruovali v původním duchu s tím, že došlo k odstranění dekorativních motivů. Odstraněn byl také reprezentační vchod na západní stěně. Vchody byly umístěny na boku stavby. Díky výstavbě berlínské zdi na počátku šedesátých let se budova ocitla v západní části německého hlavního města.

Důležitým obdobím se stala devadesátá léta minulého století, kdy bylo v roce 1990 vyhlášeno právě v Říšském sněmu sjednocení Německa. Roku 1995 začala rekonstrukce celé budovy, kterou vedl architekt anglického původu Norman Foster. Před celou restaurací budovy byla stavba zahalena do obrovského polypropylenové pláště. Zabalení provedli umělci Christo a Jeanne-Claude. Zahalenou budovu si poté přišlo prohlédnout přes pět milionů lidí. Budově byla vrácena zejména kopule, která tvoří opět její dominantu.


Ostrov Lesbos – domov básnířky Sapfó
Lesby a lesbičky – ty se vám především při pohledu na název ostrova vybaví. Ale úvaha je to mylná.

Drážďany a galerie Zwinger
Drážďany byly původně rybářskou vesničkou, ale postupem času se z ní stalo sídlo kupců, později markrabské město a poté lázeňská a královská rezidence.

Hampton Court Palace
Královský palác známý především díky Jindřichu VIII., Hampton Court Palace, měl být původně kardinálským renezančním sídlem.

Aquapark Tropical Islands
Tropical Islands rozhodně není pouhým obyčejným vodním parkem, ale imituje tropické letovisko, za jehož návštěvu byste dali obrovskou spoustu peněz a museli byste přeletět polovinu světa.